ئاشته‌وایی ئاشته‌وایی

ناوی به‌رنامه‌: ئاشته‌وایی

شێوازی به‌رنامه‌: ئه‌رشیفی UTV
ناوه‌رۆك: دروست كردنى خيَزانيَكى تةدروست
ئاماده‌ و پێشكه‌شكردنی: مامؤستا وةزير 

بةميواندارى مامؤستا ئةنوةر خؤشناو